Dostępne0Zarezerwowane8Sprzedane013 Dostępne2Zarezerwowane4Sprzedane013a Dostępne2Zarezerwowane1Sprzedane313b