Dostępne5Zarezerwowane3Sprzedane013 Dostępne2Zarezerwowane4Sprzedane013a Dostępne2Zarezerwowane1Sprzedane313b